SVERIGES STÖRSTA BLOGG OM AKADEMISK RIDKONST

Levade och Cavemore Revolution

Publicerad den September 13, 2014, av admin i Majas inlägg

Hur kan jag ha missat att skriva om våra huvudlag som lanserats? Den första, lilla leveransen av huvudlagen kom direkt till Falsterbo. När jag packade upp dem började jag gråta av glädje, för det går nog inte riktigt att föreställa sig hur mycket jobb som ligger bakom dessa huvudlag. Äntligen låg allt arbete där framför mig som en färdig produkt! Varenda liten millimeter har vi varit tvungna att tänka igenom och självklart finns det alltid förbättringar och förändringar att göra vartefter, men någonstans måste man säga stopp – nu är vi nöjda. Annars kommer prototyperna aldrig att omvandlas till färdiga produkter.

De huvudlag som jag och mamma designat är alltså Levade Revolution, Cavemore Revolution och även Hackamore Sport Revolution och du hittar de alla HÄR.  Levade är utformat för alla som vill ha ett anatomiskt huvudlag med möjligheten att avlägsna nosgrimman, men även för den som vill kunna fästa en semikapson i öglor på insidan av sidostycket. Det finns flera höjdalternativ för detta, eftersom man inte vill ha nosband och kapson på samma höjd. Nosbandet är endast en estetisk detalj och denna är ju snyggare att ha högre upp. Kapsonen vill man däremot fästa längre ner för rätt funktion. Jag är väldigt förtjust i spännena, jag tycker att de är en bra balans mellan lite extra, utan att bli för mycket och ta uppmärksamheten från hästens vackra huvud. Nackstycket är lite mer tillbakaskuret än de tidigare PS-tränsen, eftersom man ofta vill rida med stångbett och de små ringarna på ett stångbett kommer alltid att dra fram sidostyckena närmare ögonen, men med ett mer tillbakaskuret nackstycke så har vi åtminstone eliminerat lite av detta. Självklart går det lika bra att rida på andra bett än stångbett med detta huvudlag.

Cavemoret och Hackamoret är alltså de bettlösa alternativ som finns hos PS just nu. Vi diskuterade många olika bettlösa alternativ innan vi kom fram till dessa två. Självklart kan man fästa andra skänklar eller vad man vill använda sig av, istället för de medföljande skänklarna. Dessa är designade för att passa de flesta. Det är godkänt även för ponnytävling vilket innebär att det är lite kortare än vanliga hackamoreskänklar. Med hjälp av en låg käkrem håller man tillbaka sidostyckena från ögat på hästen, då dessa nästan alltid hamnar i ögat på hästen med ett hackamore och även detta nackstycke är mer tillbakaskuret. På Cavemoret är kapsondelen en flexikapson med alldeles perfekt fasthet. Enkelt att justera och ligger sedan stilla och stabilt. Tyglarna på detta har olika bredd för att man lätt ska kunna skilja på de fyra tyglarna. Att ha ett brett, anatomiskt nackstycke kan nog aldrig vara viktigare än när man rider på hack, eftersom det verkar delvis genom tryck i nacken.

Är du nyfiken på något mer angående huvudlagen? Fråga här eller maila på info@psofsweden.se så svarar jag dig så fort jag kan.

Diablo Cavemore Diablo Levade Hackamore Heroe LevadeFotograf är Linda Andersson och hästarna på bilderna är Diablo, Heroe och en hingst från CC stud.

6 kommentarer.
Kommentera här.

Laserbehandling på hästarna

Publicerad den September 10, 2014, av admin i Carolines inlägg

Igår var min kusin Marie hos oss och laserbehandlade båda hästarna. Wippan som haft mycket problem med sin kropp hade väldigt delade åsikter om behandlingen. Ena stunden var det väldigt skönt för att i andra sekunden runga iväg en spark i väggen medan hon klappade tänder. Dock för att understryka så beror det inte på att behandlingen i sig är smärtsam utan punkterna som behandlas är ömma för beröring. Det ska bli mycket spännande att se resultat på Wippan. Marie kommer nämligen på söndag igen och förhoppningsvis ska hon hinna komma ut till oss kontinuerligt och hjälpa Wippan.

Blackie var däremot en liten gummiboll och Marie fick anstränga sig för att finna något att behandla. Vilket givetvis är väldigt positivt! Men hon hittade en ynklig spänning/låsning i höger bog som fick behandling. Om inte annat var det en god erfarenhet för Blackie att få prova på laser inför framtida eventuella behov. Det skadar ju heller aldrig att förebygga!

Laserbehandling är något jag själv tycker är väldigt spännande. Speciellt på en häst med liknande problem som Wippan. Hon blir väldigt provocerad av massage och kan inte riktigt ta till sig sådan behandling eftersom hon spänner sig och stressar upp sig istället för att ta emot hjälpen. Laserbehandling var hon däremot mycket mer mottaglig mot och kunde till och från slappna av ordentligt. Sluta ögonen, tugga och gäspa. Förhoppningsvis kommer hennes acceptens öka i takt med behandlingen när hon inser att det hjälper henne och inte gör ont. Att dessutom ha Marie, som har snarlik min syn på hästhantering, gör det hela ännu bättre och tryggare för både mig och mina hästar.

Som det ser ut nu har vi återbesök av Marie på söndag för att följa upp Wippan i korta intervaller. Det kommer även komma upp lite information om laserbehandling här på bloggen. Där kommer även finnas kontaktuppgifter till Marie för den som vill beställa behandling!

DSC_0012

2 kommentarer.
Kommentera här.

Den domesticerade hästens behov

Publicerad den September 9, 2014, av admin i Carolines inlägg

Att utforma hästens livsmiljö är en av hästägarens viktigaste uppgifter. Ett gott hästmannaskap respekterar och tar hänsyn till hästen som biologisk varelse och bygger sin hästhållning med hästens psykiska och fysiska välbefinnande i centrum. Vi vet att hästen är ett stäpplevande bytesdjur skapt för att, tillsammans med sin flock, vandra betydande sträckor i sitt sökande efter föda. Detta behov har inte ändrats av ca 6000 års domesticering. Det mest väsentliga som skiljer tamhästen från vildhästen är att den är tam. Dess behov och beteenden är i grunden detsamma.

All hästhållning och hantering innebär olika typer av begränsningar för hästen. För att dessa begränsningar inte ska påverka din häst negativt är det viktigt att du som hästhållare har kunskaper om en frisk hästs funktioner och basala behov. Detta för att du på ett tidigt stadium ska kunna känna igen avvikelser, förebygga och förhindra uppkomsten av skador.

I Sverige regleras djurskyddet och hästvälfärden genom lagar och förordningar. Där anges en miniminivå för vad som krävs för att möta hästens grundläggande behov. Det är dock viktigt att poängtera att det är just en miniminivå. 

DSC_0184
Den domesticerade hästens behov;
• Flockliv. Hästar är utpräglade flockdjur med stort behov av social kontakt med andra hästar. En människa eller annat djurslag kan inte ersätta kontakten med en artfrände (Mc Greevy, 2004). Hästar lever i grupper eller hjordar med en rangordning som bara existerar när omständigheterna gör det nödvändigt. Det vill säga när resurserna så som exempelvis föda, vatten och yta är begränsade.

• Födosök. Hästens foderspjälkningsorgan är anpassade för en jämn tillförsel av föda. Hästen ägnar därför större delen av dygnet åt att söka föda och att äta den. Upp till 18 timmar kan hästen ägna åt att beta. Att jämföra med en uppdelad fodergiva där hästen i bra fall ägnar 6 timmar åt att konsumera sitt foder. Detta är en viktig orsak till beteendestörningar och stereotypa beteenden (Lindbäck, 2012). Dessutom kan för långa uppehåll mellan utfodringarna även leda till magsår (Shakalis, 2009). FH anser därför att hästen ska ha tillgång till lämpligt grovfoder, av god hygienisk kvalitet, dygnet runt.

• Rörelse. En hästs naturliga miljö innebär att större delen av dygnet ströva över öppna stäppmarker i sitt födosök. Att ta ifrån dem denna möjlighet skapar uppdämda behov som kan leda till beteendestörningar (Jensen, 1993). Dessa behov kan inte kompenseras av ett ridpass.

• Dygnsrytm. Hästen är ett extremt aktivt djur som, naturligt i sitt vilda tillstånd, ägnar större delen av sin vakna tid åt att äta och ströva. Däremellan inträder perioder med vila och sömn och vandring. Hästens behov av sömn är ungefär 4 timmar uppdelat på flera kortare tillfällen under dygnet och ett längre med drömsömn. Det är alltså något missvisande att tänka på hästen som endast dagaktiv (Simonsen,1999).

Att känna till och förstå hästens grundläggande behov och beteenden är en viktig del av att skapa en bra hästhållning. Vilken typ av hästhållning har Du valt? Vilken typ av hästhållning är etiskt och moraliskt försvarbar? Vilken typ är inte okej? Dela med er av era tankar!

Ursprungsartikel (Där finner ni även referenslista)

Inga kommentarer.
Kommentera här.

En sammanfattning av kursen

Publicerad den September 8, 2014, av admin i Majas inlägg

Ni vet alla känslor man får efter att ha varit på en bra kurs? Fantastiskt inspirerad blandat med någon sorts panik och förväntan över hur mycket som finns kvar att lära. En härlig och ibland lite jobbig känsla, speciellt för en sådan som jag som helst vill att allt ska ske NU och helst ska jag kunna allt lika fort också. Det låter väl som rimliga förväntningar..?

Helgens tema har framförallt varit hjälpgivning och den verktygslåda av hjälper man med tiden skaffar sig tillsammans med sina hästar. När ska man använda sig av vilket verktyg? Vad passar mig som individ och min häst som individ bäst just nu? Med tiden finns så många vägar att gå för att uppnå samma resultat. Vi har groundwork, basic longering, avancerad longering, arbete vid hand, ridning osv. Och inom dessa olika sätt att arbeta hästen finns en enorm mängd hjälper att använda sig av. Allt utom ridningen sker ju dock med hjälp av sekundärhjälper, vilket innebär alla hjälper utom vårt säte. Vi behöver dock alla dessa hjälper för att tydligare kunna förklara för hästen vad det är vi menar med vårt säte och därmed komma närmare målet att rida med vår primärhjälp.

Något jag uppskattade med kursen var variationen av arbete med hästarna. Under en period var det enormt mycket fokus på det stillastående arbetet under kurserna, vilket var någon slags introduktionsperiod av det. Dock inte allt för roligt som publik att titta på ekipage efter ekipage. Inte sagt att det inte är ett bra arbete, bara att det är roligare att se en blandning av olika arbetssätt hos alla ekipage, vilket det verkligen var denna helg.

Mamma hade som sagt med sig Heroe, och de genomförde ett godkänt groundwork och longeprov under sitt första pass. Mamma gjorde sitt riddarprov för åtta år sedan och jag gjorde mitt väpnarprov för sju år sedan, vilket innebär att de med de nya reglerna har förfallit eftersom man nu måste göra ett nytt prov vart femte år. Jag har helt enkelt inte råd med både kursavgift och prov, men skulle självklart allra helst uppdatera mig med ett nytt väpnarprov. Men vi får se när ekonomin räcker till detta helt enkelt. Eftersom groundwork och longetestet inte ingick förr i tiden så gjorde mamma detta nu för att sikta vidare på ett riddarprov med Diablo framöver.

Utförligare tankar och funderingar kring kurshelgen kommer framöver, till dess får ni hålla tillgodo med detta och en bild på mamma och hennes Heroe, tagen efter deras godkända prov.

MammaHeroeProv2

Inga kommentarer.
Kommentera här.

Att hålla barfotahäst; kräver engagemang

Publicerad den September 8, 2014, av admin i Carolines inlägg

Vi har tidigare fått mycket frågor kring barfotahästar. Min personliga åsikt är att alla hästar kan fungera barfota. Tyvärr är verkligheten mer komplex. På grund av domesticering, främst förändrade levnadsförhållanden, har våra tamhästar ibland svårt att fungera barfota på grund av miljön de lever i och omgivningen samt hästhållningen de utsätts för. Med det skrivet vill jag poängtera att jag inte svartmålar de som väljer järnbeslag. Jag anser inte att alla som skor sina hästar är djurplågare. Men jag sympatiserar inte heller med den typen av hästhållning. Jag accepterar dock andra människors val och kan förstå varför man väljer något annat. Men! Jag tänkte i alla fall delge det jag tycker är viktigt för att hålla en barfota häst.

DSC_0484
En fungerande barfotahäst kräver en frisk och välmående häst i balans. I hovarna visar sig hela hästen hälsa och ohälsa. Det visar även vilken miljö den lever i, vilken hästhållning och vård den får. Dessa saker tycker jag är viktigast:

1. En utbildad hovvårdare. Jag rekommenderar en barfotaverkare enligt vildhästmodellen eller SANHCP. De senaste året har jag använt mig av SANHCP modellen. Nu använder jag mig av HGM, vilket har fungerat utmärkt på mina hästar.
2. Rätt foder. Alldeles för många hästar utfodras med alldeles för mycket socker och annat som de inte är skapta att äta. Olämplig föda rubbar hästen känsliga tarmmiljö vilket ger obalanser i hovarna. Strålröta är en vanlig orsak till ömhet. Ofta kommer rötan från en mage i obalans. Rötan kan behandlas inifrån genom att utesluta socker- och stärkelserik föda. Vissa örtkurer har visat sig ha mycket god effekt. Utifrån kan exempelvis hålla hoven ren och spraya med koncentrerad äppelcidervinäger. Gifter som tjära och liknande har inte hos hästarna att göra.
3. A och O för god hovfunktion är rörelse och utevistelse i god miljö.

Att vräka av skorna och tro att hästen plötsligt ska fungera barfota är naivt. Många hästar klarar det bra. Många behöver hjälp. Många hästägare behöver göra stora förändringar i hästhållningen för att det överhuvudtaget ska vara rimligt att någon gång ta av beslagen med framgång. Hoven har dock en fantastiskt läkande förmåga och är ett mycket spännande organ. Spännande på det viset att det alltid finns svar. Om hästen inte fungerar barfota kan det bero på allt från den faktiska hovvården (som egentligen är en mycket liten del), till miljö och hästens psykiska välbefinnande;
Stressad häst > Stressmage > Rubbningar > Problem med hovarna. 
Känslig mage > Avmaskas > Tarmrubbningar > Problem med hovarna. 

Det är några av mina tankar kring en fungerande baroftahållning. Det finns givetvis fantastiskt mycket mer. Hovar är otroligt spännande! Tankar?

11 kommentarer.
Kommentera här.

Back Magic Son of Ruari del 2

Publicerad den September 7, 2014, av admin i Uncategorized

111DSC_0072DSC_0199 DSC_0184 DSC_0138DSC_0089 DSC_0076

4 kommentarer.
Kommentera här.

Black Magic Son of Ruari

Publicerad den September 6, 2014, av admin i Carolines inlägg

1DSC_0202 DSC_0206 DSC_0212 DSC_02132

2 kommentarer.
Kommentera här.

Kursdags

Publicerad den September 4, 2014, av admin i Majas inlägg

I helgen bär det av till Gottröra för min kära mor och mig. Tänk vad härligt det är, att vi delar detta intresse så djupt och har varandra att bolla och diskutera med. Det är inte lätt alla gånger, men vartefter jag blir äldre får vi bara mer och mer utbyte av varandra.

Det är nämligen dags för Bent-kurs och med oss denna gång har vi mammas PRE Heroe! Det blir andra gången någonsin han är iväg från gården, första gången var på ARena i somras, där han fick med beröm godkänt. Det är alltid lika lärorikt att vara iväg på kurs och jag tycker att ibland är det lättare att ta åt sig av kunskapen om man inte har egen häst med sig och slipper nervositeten som lätt blockerar. Jag tar med mig kameran och tänkte även filma lite av mammas pass, så kanske dyker det upp här framöver.

Heroe2

Heroe på ARena. Foto: Emma Knutsson

Inga kommentarer.
Kommentera här.

Longering eller “Cirkling Game”?

Publicerad den August 31, 2014, av admin i Majas inlägg

Jag såg häromdagen ett filmklipp som gjorde mig väldigt illa berörd. Det var ett klipp från ParelliTube där Pat Parelli visar hur man kommer tillrätta med problemet att hästen bara vill vända in och byta varv under det han kallar för Cirkling Game. Ni kan få se filmklippet själva till att börja med:

Det jag ser är en häst som skräms till lydnad, dels på grund av hur han gör men framförallt på grund av de förklaringar han ger till sitt agerande. “I would not do that if i were you” “I will go crazy every time you do that” är saker han säger och förmedlar till hästen. För det första förstår jag inte poängen med Cirkling Game (vill någon förklara får ni gärna göra ett försök) eftersom jag tycker att antingen ägnar man sig åt longering, det vill säga skolning av hästen på lina, eller så är det ett arbete i frihetsdressyr för att så småningom kunna plocka bort linan för att kunna löslongera. Det jag tränar med mina hästar inom frihetsdressyren är att böja sig runt mig, att hålla sig nära och, detta är det allra viktigaste, vilja vara med mig! 

Jag har svårt att se hur denna hästs första intryck av detta ska kunna bli: “Åh vad trevligt, den här människan vill jag vara med och följa”. Vad skulle hända om man plockade bort linan i detta läge? Min gissning är en häst som hade sprungit till andra änden av ridhuset lika fort som den gör runt, runt i linan.

Som ni hör så är Pat noga med att poängtera att det inte är longering han håller på med, eftersom han tycker att det är ett arbete där människan många gånger får anstränga sig minst lika mycket som hästen. Det beror ju förstås på vilken sorts longering man ägnar sig åt, men om det nu är så, vad gör det? Varför ska jag som människa inte behöva anstränga mig i mitt arbete med hästen? När hästen springer runt, runt utan att han behöver skrämma iväg den igen så skrattar han och säger att nu kan han ju prata i telefon, kolla sina naglar eller varför inte under armarna? Jag förstår självklart att han skämtar, men det finns ändå en jargong i detta som jag har mycket svårt för. Jag vill alltid vara 100% närvarande i mitt arbete med hästarna och att ägna mig åt sådant som inte har med själva arbetet jag och hästen håller på med för stunden, ja det kan vänta till det att hästen är i hagen igen.

Jag tycker att det finns en del bra grundidéer inom PNH, exempelvis är deras olika Horsenalities ett bra och lättförståeligt sätt att förstå hur ens häst fungerar. Men många av de metoder jag sett i de utbildningsvideos som finns är långt ifrån de ideal jag eftersträvar med mina hästar.

Vad tänker ni när ni ser detta?

27 kommentarer.
Kommentera här.

Galopp i kvällssolen

Publicerad den August 30, 2014, av admin i Majas inlägg

Högsommar i all ära, men vad slår egentligen ett pass på en stubbåker i kvällssolen en sensommardag? Sammy och jag hade häromdagen ett riktigt härligt sådant, men en perfekt blandning av bus och jobb. Min fina Filip var snäll och följde med och fotade oss:

5 8 12 14 15 16 19 21 23 25

Inga kommentarer.
Kommentera här.
Page 1 of 4612345...102030...Last »